Datum: 15. 9. 2019
Čas: 11:00
Místo konání: Praha

Botanická zahrada Troja

Vinice sv. Kláry – viniční domek