Datum: 16. 9. 2017
Čas: 19:30
Místo konání: Knovíz

+ Marien