Datum: 19. 3. 2016
Místo konání: Knovíz

+ Tomáš Berka a Corpus Delicti, MHL