Datum: 12. 12. 2015
Místo konání: Knovíz

+ Stráníci & Miki Ryvola